SONDA HANDEL W NIEDZIELE I ŚWIĘTA – ZA CZY PRZECIW ?

W związku ze zgłaszanymi przez środowiska parlamentarne zapytaniami, odnoście szeroko dyskutowanej obecnie regulacji w zakresie możliwości handlu w niedziele i święta, Izba Przemysłowo-Gospodarcza w Suwałkach zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej sondy....