Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowych

W poniedziałek 26.03. br. w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach odbyła się inauguracja realizacji projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”. Program,...

Życzenia Wielkanocne

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy naszym Członkom i sympatykom szczere życzenia radości, wiary i miłości, By nadchodzący czas był przepełniony spotkaniami z rodziną i odpoczynkiem, który doda sił i zmotywuje do podejmowania kolejnych wyzwań, a...

Wspólne posiedzenie WRDS i PRP

W dniu 21.03.2018 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach odbyło się wspólne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku i Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Podlaskiego, które otworzył Henryk Owsiejew...

Budowa Rail Baltica

W dniu 27 lutego b.r. (wtorek), w Urzędzie Miejskim w Suwałkach (sala nr 146) odbyło się spotkanie poświęcone budowie trasy kolejowej Rail Baltica. Jego organizatorem był Instytut Innowacyjności Polska w Warszawie, wybrany do utworzenia sieci powiązań biznesowych...