Posiedzenie Podlaskiego Forum Terytorialnego

Szanowni Przedsiębiorcy, W poniedziałek 14 maja 2018 r., odbyło się spotkanie Podlaskiego Forum Terytorialnego (PFT) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej. Podlaskie Forum Terytorialne pełni funkcję Komitetu Monitorującego Strategię...