II Forum Biznesowe Pogranicza, 9-10 listopada 2017, Suwałki
Forum Biznesowe Pogranicza to wydarzenie kongresowe, które zgromadziło ekspertów, przedstawicieli instytucji okołobiznesowych, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, aby wspólnie pochylić się nad problematyką, wiodącej w regionie północno-wschodniej Polski oraz w regionie całego pogranicza, branży rolno-spożywczej.
Forum to również okazja do rozpoczęcia dyskusji nt. barier związanych ze współpracą w regionie pogranicza oraz do nawiązania współpracy biznesowej w ramach transgranicznego partnerstwa.
Druga edycja Forum – „FOOD, INDUSTRY, LIFE” – poświęcona była branży rolno-spożywczej.
Podczas pierwszego dnia Forum, odbyły się m.in. prelekcje, panele dyskusyjne, spotkania B2B organizowane przy wsparciu ośrodków Enterprise Europe Network oraz prezentowane będą stoiska wystawiennicze firm i instytucji z Polski i zagranicy. Drugi dzień poświęcony był prezentacji artykułów naukowych, które zostały wydane po konferencji w formie recenzowanej publikacji.
Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego, a patronatu Naukowego Forum udzielił Uniwersytet w Białymstoku.
Izba Przemysłowo – Gospodarcza w Suwałkach była kolejny raz partnerem wspierającym niniejsze wydarzenie biznesowe.
Praktycznego charakteru Forum nadały również – oprócz paneli dyskusyjnych i prelekcji – spotkania B2B, które umożliwiły w szybki i łatwy sposób poznać potencjalnych partnerów biznesowych.
W ramach drugiej edycji Forum odbywały się bezpłatne sesje B2B w Parku Naukowo-Technologicznych Polska-Wschód w Suwałkach, których organizatorem był Ośrodek Enterprise Europe Network w Suwałkach. Uczestniczyli w nich przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej z kraju i zagranicy. Spotkania przeznaczone były dla firm zainteresowanych znalezieniem nowych partnerów biznesowych oraz technologicznych lub chcących umacniać już istniejące więzy handlowe. B2B to również doskonała okazja do wymiany doświadczeń z międzynarodowymi partnerami oraz rozszerzenia działalności na zagraniczne rynki.
W obszarze subregionu suwalskiego rozwija się przemysł spożywczy szczególnie mięsny i mleczarski o wysokiej jakości wytwarzanych produktów. Czyste środowisko naturalne sprzyja możliwości wytwarzania czystej ekologicznie żywności.
Główne założenia jakie przyświecały Forum Biznesu Pogranicza: to promocja potencjału gospodarczego Suwałk i Polski Północno-Wschodniej, przyczynienie się do większej rozpoznawalności atutów gospodarczych tego regionu kraju, promocja Suwałk jako miasta kojarzonego z turystyką kongresową.