Szanowni Przedsiębiorcy,

Izba Przemysłowo-Gospodarcza w Suwałkach informuje, że Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku uczestniczy w innowacyjnym projekcie unijnym „Next2Met” wymiany międzyregionalnej, który ma na celu zwiększenie atrakcyjności – pod względem wiedzy, możliwości i kapitału – terenów położonych blisko obszarów metropolitalnych 6 podmiotów regionalnych i lokalnych oraz 1 partnera doradczego.
Aby to osiągnąć, partnerzy Next2Met skoncentrują się na miękkich środkach cyfryzacji, upewniając się, że polityka publiczna wspiera wzrost atrakcyjności swoich terytoriów. W każdym z tych regionów zostaną sfinansowane projekty, które będą promować zaangażowanie łańcucha innowacji i mobilizować fundusze strukturalne i lokalne.
Jednym z elementów realizowanych działań jest udział podmiotów gospodarczych województwa podlaskiego – przedsiębiorców poprzez wypełnienie ankiety informacyjnej, która pozwoli poznać opinie i potrzeby odnośnie usług elektronicznych, świadczonych przez urzędy w naszym regionie.
Stąd też serdecznie zachęcamy Państwa do wypełnienia krótkiej ankiety dostępnej na stronie internetowej do dnia 24.09.2020 r.:
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/ankieta-dla-przedsiebiorcow–uslugi-online-w-wojewodztwie-podlaskim.html.