W dniu 27 lutego b.r. (wtorek), w Urzędzie Miejskim w Suwałkach (sala nr 146) odbyło się spotkanie poświęcone budowie trasy kolejowej Rail Baltica. Jego organizatorem był Instytut Innowacyjności Polska w Warszawie, wybrany do utworzenia sieci powiązań biznesowych wokół linii na terenie takich krajach jak: Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia, jako realizator badania w Polsce.
W spotkaniu udział wzięli Jakub Siwiński z Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej, Kazimierz Peryd i Bartłomiej Sokół, przedstawiciele PKP PLK, Zbigniew Chyliński, przedstawiciel PKP Energetyka, Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk oraz suwalscy przedsiębiorcy, w tym przedstawiciele Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach i Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk.
Rail Baltica to linia kolejowa będąca elementem transeuropejskiego korytarza transportowego, łącząca torem miasta: Warszawa, Kowno, Ryga, Talin i Helsinki. Planowana długość Rail Baltica w Polsce ma wynieść 341 km trasy kolejowej, z czego 172 km linii dwutorowej i 169 km linii kolejowej jednotorowej. Pociągi będą mogły jeździć tą trasą z prędkością 160 km/h. Rail Baltica stanowi jeden z priorytetowych projektów Trans-European Transport Networks (Sieci Transeuropejskie TEN-T).
W tym roku rozpoczną się prace na podlaskim fragmencie linii, od Czyżewa do Białegostoku. Zakończenie prac na trasie Białystok – Warszawa planowane jest do 2021 r. Natomiast pod koniec 2017 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na dokumentację dla prac na linii z Białegostoku do Ełku. Najmniej zaawansowane prace są na trasie Ełk – granica państwa. Z ostatnich informacji wynika, że tu linia miałaby powstać po 2020 roku.
Spotkanie na temat Rail Baltica w Urzędzie Miejskim w Suwałkach było jednym z kilku, które odbędą się w tej sprawie. Ich celem jest poznanie potrzeb lokalnego biznesu w perspektywie budowy szybkiej kolei. W wyniku dyskusji powstanie raport, który zostanie przedstawiony Komisji Europejskiej. Będzie on stanowił część większego badania dotyczącego Rail Baltica.
Obecny na spotkaniu Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta podkreślał jak ważna dla Suwałk jest budowa trasy kolejowej Rail Baltica. Wyraził też obawy dotyczące faktu, że projekt trasy ciągle pozostaje w sferze rozważań, a nie działań.
W zakresie potrzeby jak najszybszej budowy szybkiej kolei, wypowiadali się również lokali przedsiębiorcy. Wśród nich Henryk Owsiejew, Przewodniczący Rady Nadzorczej firmy Malow Sp. z o.o. w Suwałkach pytał, czy przy okazji budowy Rail Baltica przewidziana jest budowa terminalu kontenerowego.
Pan Jakub Siwiński z Komisji Europejskiej zachęcał zgromadzonych do sięgnięcia po środki przewidziane w ramach programów krajowych i regionalnych na budowę terminali związanych z obsługą transportu multimodalnego. Mówił też o terminie budowy odcinka Ełk – granica państwa w przyszłym okresie pięcioletnim.
Warto dodać, że przy okazji budowy trasy Rail Baltica władze Suwałk chcą uporządkować infrastrukturę kolejową w mieście i przenieść stację towarową w inne miejsce niż centrum. Propozycją jest lokalizacja na terenie obecnej stacji kolejowej Papiernia, na południu Suwałk.