Z myślą o studentach suwalskiej uczelni i uczniach szkół ponadgimnazjalnych (technicznych i branżowych) miasta Suwałk, Izba Przemysłowo-Gospodarcza w Suwałkach wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach oraz Parkiem Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. jako organizatorami, zapraszają na „Dni  Przedsiębiorczości”.
Wydarzenie edukacyjno-oświatowo planowane jest w dniach 21-24 października b.r. i zbiegnie się z zaplanowanym na 24-25 października b.r. IV Forum Biznesowym Pogranicza.
Na wysoką jakość kształcenia wpływa efektywna współpraca szkół z pracodawcami. Zarówno w szkole, jak i w zakładach pracy młodzi ludzie zdobywają wiedzę, umiejętności i doświadczenie, niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy.
Dni Przedsiębiorczości mają zainteresować zarówno studentów jak i uczniów szkół ponadgimnazjalnych – jako przyszłych pracowników lub pracodawców, pomóc znaleźć inspirację i pomysł na własną firmę. Dowiedzą się oni o formalnej stronie prowadzenia działalności gospodarczej, źródłach finansowania i partnerach do biznesu lub też zyskają wiedzę o  ofertach pracy.
Uczestnicy Dni Przedsiębiorczości będą mieli okazję poszerzyć wiedzę o nowe rozwiązania i narzędzia technologiczne, zweryfikować swoje wyobrażenia o wymarzonym zawodzie, zyskać wiedzę o wykształceniu, umiejętnościach i predyspozycjach koniecznych do wykonywania danego zawodu, zapoznać się z organizacją i zarządzaniem firmą oraz nawiązać kontakty z pracodawcami podczas wizyt studyjnych (w zał. harmonogram) w takich przedsiębiorstwach jak Aquael, Hotel Logos, Hotel Szyszko, Laktopol, Malow, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Przedsiębiorstwo Handlowe Sabo Sp. z o.o. Sp.k., Salag, Zakład Wyrobów Metalowych Dojnikowscy. Dzięki temu będą mogli podjąć lepsze decyzje zawodowe.
Zaangażowanie partnerów wpłynie na rozwój współpracy przedsiębiorstw ze szkołami zawodowymi, na zwiększenie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, na dostosowanie treści kształcenia do ofert pracy.  Ponadto młodzież będzie miała możliwość uzyskania porad i wsparcia specjalistów rynku pracy.
Zaproszone do udziału przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje, którym na sercu leży rozwój przedsiębiorczości, wystawią swoje stoiska firmowe podczas tegorocznego Forum Biznesowego Pogranicza.
W inicjatywę włączył się również Prezydent Miasta Suwałk, który objął wydarzenie patronatem honorowym, natomiast wiele instytucji z otoczenia biznesu, w tym Izba Przemysłowo-Gospodarcza w Suwałkach zostały partnerami wspierającymi to wydarzenie.
Dni  Przedsiębiorczości  będą okazją do podkreślenia roli innowatorów i pracodawców, którzy przyczyniają się do rozwoju gospodarczego miasta, regionu i kraju oraz do podniesienia jakości życia mieszkańców oraz wymienić się doświadczeniami i uruchomić potencjał kolejnych pokoleń przedsiębiorców lub wykwalifikowanych pracowników.
Dni Przedsiębiorczości zostaną zakończone 25 października w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach podczas tegorocznego Forum Biznesowego Pogranicza, którego szczegóły organizacyjne znajdują się na stronie http://forumpogranicza.pl/.

                                                                                   

plan_wizyt-4