Szanowni Przedsiębiorcy,

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z firmą Go Global Group zaprasza do udziału w Programie 1.2. Polska Wschodnia – Internacjonalizacja Polskich MŚP, finansującym rozwój sprzedaży i eksportu firmy oraz zakup środków trwałych i oferuje wsparcie w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych do tego programu.
Jest to szansa na otrzymanie znacznego wsparcia finansowego, dzięki któremu mogą zostać zniwelowane negatywne skutki kryzysu wywołanego przez COVID-19.
W konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na rozwój eksportu oraz zakup środków trwałych.
Program Internacjonalizacja MŚP w ramach pomocy de minimis oferuje:
– Maksymalną wartość dofinansowania na szereg usług związanych z promocją produktu za granicą w wysokości 800 000 zł;
– Maksymalną intensywność dofinansowania równą 85%;
– Maksymalną wartość dofinansowania na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 150 000 zł.
W ramach dofinansowania przedsiębiorcy mogą przeznaczyć środki finansowe na następujące czynności:
– Zakup środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości;
– Udział w targach;
– Organizacja misji gospodarczych;
– Udział w wystawach oraz konferencjach zagranicznych;
– Usługi doradcze, w tym pozyskanie nowych kontrahentów;
– Zakup wartości niematerialnych i prawnych;
– Działania marketingowe i promocyjne.
W ramach programu brane pod uwagę są firmy zarejestrowane w jednym z pięciu województw Polski Wschodniej, tj.: lubelskiego; podlaskiego; podkarpackiego; świętokrzyskiego; warmińsko-mazurskiego.
Zaplanowany przez PARP początek drugiego naboru tegorocznej edycji programu 1.2. Internacjonalizacja przewidziany jest na 4 sierpnia 2020 r.
Zainteresowane otrzymaniem dofinansowania firmy mogą zgłaszać się do Krajowej Izby Gospodarczej na adres mailowy: msasiak@kig.pl lub tel. 22 630 97 23.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.