Szanowni Przedsiębiorcy,

Izba Przemysłowo-Gospodarcza w Suwałkach informuje, że Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu. Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.
Typ projektu: Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw, Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-005/20.
Termin, od którego można składać wnioski: 22.06.2020 r. od godz. 8:00.
Termin, do którego można składać wnioski: 30.06.2020 r. do godz. 15:30 lub do zamknięcia naboru komunikatem Instytucji Organizującej Nabór (ION) w związku z przekroczeniem 100% alokacji.
Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 35 000 000,00 PLN.
Więcej informacji: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – kapitał obrotowy.