Szanowni Przedsiębiorcy,

Lokalna Spółka będąca Członkiem Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach wystąpiła z inicjatywą charytatywną wsparcia dzieci – uczniów suwalskich szkół oraz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie poprzez nieodpłatne przekazanie im komputerów.
Uprawnione placówki wytypują rodziny z dziećmi najbardziej potrzebującymi, które nie posiadają komputera lub posiadają jeden w rodzinie wielodzietnej. Przekazanie nastąpi w miesiącu maju br.
Jak wszyscy wiemy w czasie panującej pandemii koronawirusa, zajęcia edukacyjne muszą być realizowane zdalnie i jak okazuje się nie wszyscy mają takie możliwości oraz dostęp do takich narzędzi informatycznych.
Wstępnie założono, iż za zebrane środki zostanie zakupionych nie mniej niż 50 zestawów komputerowych wraz z meblami, w skład których wchodzą: markowy stacjonarny komputer DELL (poleasingowy) z nowym szybkim dyskiem SSD, z systemem operacyjnym Microsoft Windows i pakietem Office, biurko komputerowe, ewentualnie fotel obrotowy oraz kontener/szafka. Szacunkowa wartość całego zestawu to ok. 2 000,00 zł brutto.
Spółka – Pomysłodawca zobowiązał się, iż w ramach tej inicjatywy, dla każdego przedsiębiorcy – darczyńcy, który wyłoży środki finansowe na zakup tych zestawów, dołoży kolejne 50% kosztu zakupu tego zestawu, tj. do każdego 1 000,00 zł brutto dołoży drugi 1 000,00 zł brutto, przy założeniu, że nie mniej niż wartość zakupu min. 50 zestawów i nie więcej niż 100 000,00 zł brutto.
Przedsiębiorca – darczyńca w ramach inicjatywy może również podjąć inne działania, np. wydelegować pojazdy w celu przetransportowania z miejsca odbioru (obszar Kielce) do Suwałk lub też użyczyć pomieszczenia do magazynowania zakupionych zestawów komputerowych na okres ok 7-12 dni.
Pomysłodawca wraz z technicznym realizatorem projektu, którym jest firma „INNY WYMIAR” Agencja Interaktywna Sp. o.o. w Suwałkach, zorganizują zakup sprzętu i dodatkowo obsługę informatyków do instalacji tego sprzętu.
Każdy przedsiębiorca – darczyńca udzielający wsparcia będzie mógł na rachunek bankowy realizatora projektu wpłacić dowolną sumę będącą wielokrotnością kwoty 1 000,00 zł brutto, a zwrotnie otrzyma fakturę wystawioną z datą przelewu. Po zakończeniu całości działań otrzyma również protokół przekazania kupionego sprzętu.
Każdy przedsiębiorca biorący udział w tej inicjatywie może udostępnić swoje dane wraz z logiem, które będą wykorzystane do promocji niniejszego wydarzenia i zamieszczone na liście sponsorów w regionalnych mediach oraz na stronie Urzędu Miasta Suwałki.
Pan Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk objął honorowym patronatem niniejszy projekt zakupu i przekazania komputerów przez suwalskich przedsiębiorców na rzecz Suwalskich dzieci potrzebujących takiego sprzętu do zdalnej nauki.
Istotnym elementem udziału przedsiębiorcy – darczyńcy w tym wydarzeniu jest skorzystanie z odpisu w ramach ustawy z dnia 31.03.2020 r. tzw. Tarczy Antykryzysowej, która umożliwia odliczenie przekazanych środków finansowych z zaznaczeniem w tytule przelewu: zwalczanie COVID-19 jako darowizny, w kwocie odpowiadającej:
– 200% wartości tej darowizny wydatkowanej do dnia 30 kwietnia 2020 r.,
– 150% wartości tej darowizny wydatkowanej w maju 2020 r.,
– a od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości tej darowizny.
Szczegóły dotyczące tego rozliczenia dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gov/odliczenie-przekazanej-darowizny-od-dochodu.
Dane firmy technicznego realizatora projektu, na którego należy dokonywać wpłat: „INNY WYMIAR” Agencja Interaktywna Sp. o.o. z siedzibą w Suwałkach (16-400) przy ul. Alfreda Wierusza-Kowalskiego 14/45, nr NIP: 8442363703, KRS: 0000749342, nr rachunku bankowego: Nest Bank 13253000082012104482480001.
Osoba odpowiedzialna za kontakt z przedsiębiorcami w sprawie rozliczeń i z mediami to Karol Wasilewski tel.: 792-201-139, mail: karolwasilewski1@gmail.com.
Wszelkie inne pytania dotyczące realizacji wydarzenia należy kierować na adres mailowy Izby biuro@ipg.suwalki.pl lub tel. na nr 601 143 100.