Zgodnie z § 17. ust. 1 rozdziału IV Organy Izby Statutu Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach, Organami Izby są:

 1. Walne Zgromadzenie;
 2. Rada Izby;
 3. Prezydium Izby;
 4. Komisja Rewizyjna;
 5. Sąd Koleżeński.

Uchwałą Nr 9/5/2019 Walne Zgromadzenie Członków Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach z dnia 31.05.2019 r. wybrało Radę Izby w składzie:

 1. Stefan Dojnikowski,
 2. Andrzej Lewkowicz,
 3. Tadeusz Niedźwiecki,
 4. Henryk Owsiejew,
 5. Izabela Piasecka,
 6. Paweł Przełomski,
 7. Bogdan Sadowski,
 8. Mirosław Szyszko,
 9. Cezary Taraszkiewicz,
 10. Marta Wiszniewska,
 11. Dariusz Żakiewicz,

a Bogdana Sadowskiego na Przewodniczącego Rady izby.

Pierwsze Zebranie nowo wybranej Rady Izby dokonało wyboru Prezydium Izby w składzie:

 1. Bogdan Sadowski – Przewodniczący Rady Izby,
 2.  Mirosław Szyszko – Wiceprzewodniczący Rady Izby, wygaśnięcie mandatu z powodu śmierci, od dnia 15.09.2021 r. Cezary Taraszkiewicz,
 3. Izabela Piasecka – Wiceprzewodnicząca Rady Izby,
 4. Stefan Dojnikowski – Sekretarz Rady Izby.

 

Archiwa