Zgodnie z § 17. ust. 1 rozdziału IV Organy Izby Statutu Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach, Organami Izby są:

 1. Walne Zgromadzenie;
 2. Rada Izby;
 3. Prezydium Izby;
 4. Komisja Rewizyjna;
 5. Sąd Koleżeński.

Zgodnie z Uchwałą nr 8/2014 Zebrania Założycielskiego Izby Przemysłowo – Gospodarczej w Suwałkach z dnia 09.10.2014 r. wybrano Radę Izby, w składzie:

 1. Bogdan Sadowski,
 2. Stefan Dojnikowski,
 3. Adam Galas,
 4. Andrzej Lewkowicz,
 5. Henryk Owsiejew,
 6. Cezary Taraszkiewicz,
 7. Mirosław Szyszko,
 8. Jan Sztukowski,
 9. Józef Góralczyk,
 10. Krzysztof Tumialis,
 11. Zbigniew Walendzewicz.

W dniu 20.10.2014 r. odbyło się I Zebranie Rady Izby, na którym wybrano Prezydium Izby w składzie:

 1. Bogdan Sadowski – Przewodniczący Rady Izby,
 2. Stefan Dojnikowski – Wiceprzewodniczący Rady Izby,
 3. Adam Galas – Wiceprzewodniczący Rady Izby,
 4. Jan Sztukowski – Sekretarz Rady Izby.