Szanowni Przedsiębiorcy,

W związku z trudną sytuacją przedsiębiorców wywołaną światową pandemią COVID-19 oraz działaniami ustawodawcy mającymi zneutralizować jej skutki, Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk w dniu 20.03.2020 r. ogłosił „Pakiet Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców”. 

W ramach tego Pakietu, lokalni przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z różnych form wsparcia, w tym m.in. odroczenia lub rozłożenia na raty płatności na rzecz Miasta Suwałki i niektórych suwalskich spółek komunalnych.

We wtorek 24 marca br. Prezydent Suwałk powołany zostanie specjalny zespół, który zajmie się opracowaniem procedur, wzorów wniosków, pism oraz instrukcji postępowania w różnych przypadkach.

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach uruchomiona została też specjalna zakładka w dziale „Dla Przedsiębiorcy”, na której będą umieszczane przygotowywane wszelkiego rodzaju dokumenty, informacje i wyjaśnienia dotyczące ogłoszonego pakietu.

Koordynację „Pakietu Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców” prowadzi Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, a osobami wyznaczonymi do przyjmowania i udzielania informacji są: Marcin Bonisławski – Naczelnik Wydziału, tel. kont. (87) 562-81-35, mail: mbonislawski@um.suwalki.pl oraz Emil Sieńko – Inspektor, tel. (87) 562-81-30, mail: esienko@um.suwalki.pl.

Wszelkie informacje, w tym rodzaje udzielonego wsparcia tego pakietu dostępne są na stronie internetowej: https://um.suwalki.pl/inwestor/pakiet-wsparcia-suwalskich-przedsiebiorcow-na-czas-pandemii-koronawirusa-covid-19,4199/pakiet-wsparcia-suwalskich-przedsiebiorcow-na-czas-pandemii-koronawirusa-covid-19,2582721