Szanowni Przedsiębiorcy,

W dniu 27.08.2019 r. (wtorek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach (sala nr 26 na parterze) odbyło się cykliczne posiedzenie Podlaskiego Forum Gospodarczego, którego Gospodarzem był Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk, a wśród gości zaproszonych m.in. Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku, Mariusz Chrzanowski, Prezydent Miasta Łomża oraz Jarosław Borowski, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski a także przedstawiciel Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatury w Suwałkach, Józef Sulima, Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Rafał Malinowski, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, przedstawiciel Polskich Linii Kolejowych S.A. w Warszawie oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia w Białymstoku.       

Środowisko przedsiębiorców było licznie reprezentowane zarówno przez firmy suwalskie, jak też przybyłe z miasta Białegostoku.   

Tematem wiodącym spotkania były perspektywy rozwoju infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej i jej oddziaływania na rozwój przedsiębiorczości na terenie Województwa Podlaskiego, na przykładzie Miasta Suwałki.                                                                                 

Spotkanie rozpoczęła prezentacja omówiona przez Czesława Renkiewicza – Prezydenta Miasta Suwałk, przedstawiająca kierunki działań samorządu i ich nieznaczny wpływ na podejmowane inwestycje kolejowe i drogowe w naszym województwie, nie zawsze ukierunkowane na słuszność w wytyczaniu tras, którymi przebiegać mają nowe drogi.
Jako przykład Prezydent Suwałk wskazał inwestycję związaną z koncepcją budowy drogi ekspresowej łączącej drogi Via Baltica i Via Carpatia na odcinku Ełk – Knyszyn, gdzie już teraz dochodzi do wielu protestów lokalnej społeczności, z tytułu nie uwzględniania ochrony środowiska naturalnego, walorów przyrodniczych Biebrzy oraz obszaru chronionego Natura 2000.
– Z perspektywy ekonomii wśród przedsiębiorców i poprawy jakości komunikacyjnej bardziej zasadnym jest modernizowanie drogi krajowej nr 8 na odcinku Białystok – Augustów – zauważył Czesław Renkiewicz.
Oprócz tego Prezydent Suwałk zwrócił uwagę na planowany przebieg Rail Baltici (linia kolejowa będąca elementem transeuropejskiego korytarza transportowego, łącząca torem normalnym Warszawę, Kowno, Rygę, Tallinn i Helsinki przez Miasto Suwałki) podkreślając, że obecne prace projektowe uwzględniające przejazd pociągów przez nasze miasto z prędkością do 250 km/h wraz z budową bezkolizyjnych skrzyżowań i przeniesienie stacji towarowej na południe miasta uwzględniają wymagane wnioski zgłoszone przez suwalski samorząd.
Swoje wystąpienia mieli również Tadeusz Truskolaski, Prezydent Białegostoku oraz Mariusz Chrzanowski, Prezydent Łomży, którzy omówili rozbudowę sieci transportowej w ich miastach.
W trakcie spotkania Rafał Malinowski, rzecznik prasowy GDDKiA w Białymstoku zaprezentował również plany i harmonogram dotyczący budowy dróg krajowych i autostrad w najbliższych latach, w tym budowy drogi Via Baltica z terminem zakończenia na rok 2023, Józef Sulima, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku przedstawił dla dróg wojewódzkich, a przedstawiciel PLK dla infrastruktury kolejowej w regionie, z planowanym na 2025 r. uruchomieniem szybkiej koleji w kierunku Warszawy.