Szanowni Przedsiębiorcy,

30 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która poszerza obszar do uzyskania zachęty podatkowej do niemal 100% terenów inwestycyjnych w Polsce. To przełomowe zmiany, ponieważ do tej pory Specjalne Strefy Ekonomiczne funkcjonowały na zaledwie 0,08% obszaru Polski, a zasady ich działania nie były zmieniane od przeszło 20 lat. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii dostosowało funkcjonowanie Stref do zmieniających się trendów gospodarczych i działań wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Nowe regulacje zmieniają system udzielania zwolnień podatkowych, który funkcjonował do tej pory w ramach specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Możliwość uzyskania preferencji podatkowych nie będzie już uzależniona bezpośrednio od lokalizacji inwestycji, a obecna formuła SSE zostanie docelowo wygaszona.
Zgodnie z nową ustawą, wsparcie będzie udzielane w formie zwolnień w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych (CIT i PIT). W zależności od lokalizacji danej inwestycji prawo do skorzystania ze zwolnienia będzie przysługiwać przez okres 10, 12 lub 15 lat. W przypadku inwestycji w obecnych SSE jest to natomiast zawsze 15 lat.
Przy przyznawaniu preferencji, kluczowego znaczenia nie ma już lokalizacja danej inwestycji. O wsparcie ubiegać może się inwestycja w dowolnym miejscu Polski. Oznacza to odejście od uzależnienia przyznania zwolnienia od lokalizacji na terenie SSE.
W zakresie obsługi inwestora zróżnicowane dotychczas podejście zastąpione będzie jednolitym standardem, a rozproszony obszar działania będzie jednolitym terenem inwestycji.
W nowym systemie kluczowe znaczenie odgrywają kryteria ilościowe i jakościowe. W przypadku kryteriów jakościowych, które jako jedyne obowiązywały, chodzi głównie o minimalną wartość nakładów inwestycyjnych, która będzie zależeć od poziomu bezrobocia na danym obszarze i rozmiaru przedsiębiorstwa. Dodatkowe kryteria jakościowe obejmować będą z kolei m.in. rodzaj branży, poziom sprzedaży eksportowej i wsparcie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i nowych kwalifikacji.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie ministerstwa przedsiębiorczości i technologii – https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/polska-jedna-strefa-ekonomiczna/
Zmiany wprowadza ustawa z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1162).
Z ustawą można się zapoznać tutaj
lub poprzez link -http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001162/O/D20181162.pdf