W dniu 20.06.2018 r. (środa) odbyło się posiedzenie Podlaskiego Forum Gospodarczego, zorganizowane w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.
Podlaskie Forum Gospodarcze stanowią cykliczne spotkania Prezydentów największych miast województwa podlaskiego: Białegostoku, Suwałk i Łomży, a w tym spotkaniu również przy udziale Wicemarszałek Województwa Podlaskiego i Zastępcy Burmistrza Bielska Podlaskiego, którzy przy obecności przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego oraz samorządu terytorialnego, wspólnie debatują o możliwościach współpracy oraz perspektyw rozwoju dla naszego województwa.
Tematem przewodnim spotkania była strategia rozwoju województwa podlaskiego i jej praktyczne aspekty wdrażania przedstawione w prezentacji na przykładzie Miasta Suwałk.
Otwartą dyskusję i kierunek spotkania zdominował temat związany z pomysłem budowy drogi ekspresowej łączącej drogi Via Baltica i Via Carpatia na odcinku Ełk – Knyszyn oraz trudna sytuacja stanu drogi krajowej nr 8 na odcinku Białystok – Augustów.
Do Członków Podlaskiego Forum Gospodarczego należy również Izba Przemysłowo-Gospodarcza w Suwałkach, której stałymi przedstawicielami i uczestnikami w jej składzie są Pan Stefan Dojnikowski – Wiceprzewodniczący Rady Izby i Pan Dariusz Górski – Dyrektor Izby.