Szanowni Przedsiębiorcy,

W poniedziałek 14 maja 2018 r., odbyło się spotkanie Podlaskiego Forum Terytorialnego (PFT) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej.
Podlaskie Forum Terytorialne pełni funkcję Komitetu Monitorującego Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.
W jego skład – zgodnie z zasadą partnerstwa – wchodzą przedstawiciele samorządów (w tym miast subregionalnych), administracji rządowej, organizacji pozarządowych, uczelni, środowisk gospodarczych, w tym również przedstawiciele izb gospodarczych.
Wśród tematów objętych porządkiem obrad był m.in. Raport Roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 za 2017 r. Dokument wzbudził szeroką dyskusję, na podstawie których zgłoszone zostały konstruktywne uwagi, a następnie podjęto uchwałę w sprawie zaopiniowania przez PFT i rekomendowania Zarządowi Województwa Podlaskiego przyjęcia przedmiotowego Raportu.
Oprócz przyjęcia raportu z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 za 2017 r., uczestnicy spotkania poruszyli też zagadnienia dotyczące stanu realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Wojewódzkiego Podlaskiego oraz zmian, jakie mają zostać wprowadzone w Regionalnym Programie Operacyjnym Wojewódzkiego Podlaskiego na lata 2014-2020. Uczestnicy spotkania mieli też okazję zapoznać się z badaniami, które są realizowane w naszym regionie na zlecenie Komisji Europejskiej, w tym badaniem potencjału badawczo-rozwojowego regionu oraz usług instytucji otoczenia biznesu na rzecz firm.