W związku ze zgłaszanymi przez środowiska parlamentarne zapytaniami, odnoście szeroko dyskutowanej obecnie regulacji w zakresie możliwości handlu w niedziele i święta, Izba Przemysłowo-Gospodarcza w Suwałkach zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej sondy.
Zdając sobie sprawę z dużej wrażliwości zagadnienia, bardzo zróżnicowanych opinii, zwracamy się do Członków Izby o przedstawienie swojego stanowiska w tej sprawie. Zebrane wyniki będą podstawą do sformułowania jednolitego stanowiska przez Izby, jako środowiska reprezentującego podlaskich przedsiębiorców.
Z poniższych trzech wariantów, prosimy dokonać tylko jednego wyboru zaznaczając w kratce znak „X”:
1. Jestem za pozostawieniem regulacji związanych z handlem w niedziele i święta na obecnym poziomie, bez wprowadzania zmian

2. Jestem za częściowym ograniczeniem handlu w niedziele i święta

3. Jestem za wprowadzeniem zakazu handlu w niedziele i święta, dopuszczając jedynie możliwość handlu w wybranych obszarach, jak np.: stacje benzynowe, apteki

Wypełnioną sondę prosimy odesłać zwrotnie na adres e-mailowy Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach, to jest: biuro@ipg.suwalki.pl lub prosimy o kontakt telefoniczny i przekazanie własnych sugestii na nr tel. 601 143 100.
Dziękujemy za udzieloną pomoc. Państwa sugestie będą dla nas bardzo przydatne i pomogą w zajęciu stanowiska, w przedmiotowej kwestii, zgodnie z Państwa udzielonymi odpowiedziami.