Koncepcja programowa i organizacyjna Wschodniego Kongresu Gospodarczego 2018 stała się tematem obrad w dniu 2 lutego b.r. wspólnych Rad Przedsiębiorczości, działających przy Marszałku Województwa Podlaskiego i Prezydencie Miasta Białegostoku. W obradach uczestniczył Wiceprzewodniczący Rady Miasta Białegostoku Kazimierz Dudziński.
Zgromadzonych powitał Przewodniczący Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości Henryk Owsiejew i Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński dziękując zebranym za przybycie podkreślił, jak ważną rolę Kongres spełnia w promocji województwa w Polsce i za granicą.
– Zależy nam na tym, by Kongres był wsparty finansowo przez oba samorządy – województwa i miasta Białegostoku, a także, by inne samorządy Suwałk, Łomży i Bielska Podlaskiego też wzięły udział we współorganizacji Kongresu – powiedział Marszałek Leszczyński.
Zarys koncepcji programowej i organizacyjnej przedstawił zgromadzonym zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Marek Proniewski.
– Będzie to piąta edycja Wschodniego Kongresu Gospodarczego, powinna więc być najlepsza – podkreślił dyrektor Proniewski.
Według planów Kongres ma być w tym roku połączony z imprezą wystawienniczą, na której można by przedstawić gospodarczo region, „bo mamy się czym pochwalić”.
Każda edycja miała jakąś myśl przewodnią, tegoroczna miała by motto: „Tu spotyka się Zachód ze Wschodem”.
Termin proponowany wydarzenia to 26-27 września 2018 r.
Według koncepcji tegoroczny Kongres powinien mieć mniejszą ilość paneli tematycznych i ograniczyć – w porównaniu do poprzednich edycji – ilość prelegentów, a tym samym umożliwić uczestnikom paneli większy udział w dyskusji.
Większy nacisk powinien być postawiony na promowanie walorów gospodarczych regionu i poszczególnych subregionów na stoiskach informacyjnych, do tego filmy promocyjne przed każdą sesją panelową oraz wystawa mulimedialna z okazji 100-lecia
Powinna być wzmocniona rola delegacji zagranicznych na WKG; powinno się zaprosić partnerów z Komisji Europejskiej, konsuli i przedstawicieli ambasad, zaproszenie przez miasta regionu podlaskiego ich miast partnerskich; a dla spotkań B2B specjalnie wygospodarowana „Strefa spotkań gospodarczych”.
Podczas obrad pojawiły się kolejne pomysły i rozwiązania: większe starania, by zaprosić stronę rządową, która w ubiegłym roku nie uczestniczyła w Kongresie; zwrócenie się do wojewody, by był współorganizatorem; wyznaczenie osobnego organizatora wystawy (wystawa też powinna potrwać dwa dni, a może mecz Jagielloni na jej rozpoczęcie?) ; wzbogacenie możliwości wystawienia się przez placówki dyplomatyczne.
Przedsiębiorcy postanowili wystosować apel do Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz do Miasta Białegostoku i innych miast- stolic subregionów z prośbą o współfinansowanie Kongresu.
W drugiej części spotkania marszałek Jerzy Leszczyński zaprezentował rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej w województwie podlaskim z uwzględnieniem miasta Białegostoku, według którego najkrótszy korytarz transportowy z Berlina do Moskwy wiedzie przez Podlaskie i dlatego trzeba podjąć starania, by droga s8 prowadziła z Białegostoku do granicy w Kuźnicy Białostockiej. Za granicą już powstaje autostrada M6 Mińsk – Grodno.
Trzeba też zabiegać by Via Carpatia stała się korytarzem priorytetowym.
Starania samorządu województwa popierają przedsiębiorcy, co postanowili wyrazić w trzecim apelu do rządu RP.