Szanowni Przedsiębiorcy,

Rządowa Tarcza Antykryzysowa to instrumenty, które mają amortyzować i zmniejszyć negatywny wpływ koronawirusa na gospodarkę, a przede wszystkim na społeczeństwo. To jeden z najbardziej kompleksowych pakietów jakie zostały przygotowane na czas pandemii, żeby polskie społeczeństwo i polska gospodarka przetrwały ją w jak najmniej dotkliwy sposób.

Zawiera on zapisy prawne, które mają umożliwić zachować jak najwięcej miejsc pracy i pomóc przedsiębiorcom w ich dalszej działalności.

Większość regulacji prawnych związanych z tym Pakietem została wdrożonych w drodze specustawy o przeciwdziałaniu skutkom gospodarczym pandemii koronawirusa, opracowywanej przez kilka resortów: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nadzorem Kancelarii Premiera Rady Ministrów we współpracy także z innymi ministerstwami i agendami publicznymi.

Tarcza opiera się na pięciu filarach:

  • Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników,
  • Finansowaniu przedsiębiorców,
  • Ochronie zdrowia,
  • Wzmocnieniu systemu finansowego,
  • Inwestycjach publicznych.

Tarcza ma za zadanie ustabilizować polską gospodarkę, a także spowodować impuls inwestycyjny. Szacowana wartość wsparcia oferowanego w ramach tarczy ma wynieść 212 mld złotych (ok. 10% PKB).

Katalog działań przewidziany w tej tarczy nie jest zamknięty z uwagi na dynamizm sytuacji związany z dalszym rozwojem pandemii.

Wszelkie informacje dotyczące aktualnej sytuacji związanej z pandemią, pakietu wsparcia dla przedsiębiorców w ramach programu rządowego – Tarcza Antykryzysowa oraz innych dziedzin wspierających działalność przedsiębiorców, dostępne są na stronie serwisu internetowego: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa, na którą zachęcamy do odwiedzenia i korzystania z jej bazy danych.

W załączeniu dostępny jest jednolity tekst ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695) oraz wyciąg z tekstu tej ustawy usystematyzowany wg poszczególnych kategorii.

ustawa-tarcza-antykryzysowa-tj             

wyciag-ustawa-tarcza-antykryzysowa