Szanowni Przedsiębiorcy,

Izba Przemysłowo-Gospodarcza na prośbę zainteresowanych przedsiębiorców ponownie przesyła informację dotyczącą uzyskania wsparcia w ramach stworzonej przez rząd „Tarczy Antykryzysowej” – nowego programu pomocowego realizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju, skierowanego do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa.
„Tarcza Finansowa-3.0” PFR dla firm i pracowników jest programem wsparcia o wartości 100 mld zł skierowanym do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.
Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Program skierowany jest do około 670 tys. polskich przedsiębiorców. Ma pomóc im powrócić na ścieżkę wzrostu po zamrożeniu gospodarki w czasie walki z koronawirusem.
Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm będzie obsługiwana w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki. 17 banków komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych wdrożyło system, który pozwoli na przyjmowanie wniosków od mikro, małych i średnich firm zatrudniających od 1 do 249 pracowników o udzielenie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR.
Wnioski o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm będzie można złożyć za pośrednictwem banków (lista banków w załączeniu).
Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji będą mogli złożyć przedstawiciele MŚP, którzy są klientami danego banku.
Wniosek oparty będzie na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację przeprowadzi automatycznie PFR na podstawie danych z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP). Po potwierdzeniu tych informacji obliczona będzie wysokość subwencji.
Jeśli na podstawie dostępnych danych zostanie ona przyznana w niższej wysokości niż wnioskował przedsiębiorca, otrzyma on od Funduszu za pośrednictwem banku informację o przyczynach podjęcia takiej decyzji. Przedsiębiorca będzie mógł złożyć odwołanie od decyzji. Możliwość odwołania zostanie uruchomiona w systemach bankowych od 11 maja.
Całkowita wielkość wsparcia dla mikrofirm to 25 mld zł, z czego zakładana kwota środków bezzwrotnych wyniesie ok 16 mld zł. Maksymalna wartość programu dla MŚP to 50 mld zł, z czego zakładana kwota środków bezzwrotnych może wynieść 32 mld zł.
Dla dużych firm, których zatrudnienie wynosi co najmniej 250 pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej), a obrót przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa przekracza 43 mln EUR w ujęciu skonsolidowanym, w ramach Tarczy Finansowej PFR przewidziane jest indywidualnie ustalane finansowanie inwestycyjne, płynnościowe lub nieoprocentowane pożyczki preferencyjne obsługiwane bezpośrednio przez PFR.
Finansowanie dla dużych firm w ramach Tarczy Finansowej PFR MŚP oparte będzie się o kilka instrumentów o łącznej wartości 25 mld zł:
1. Tarcza Płynnościowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania płynnościowego o wartości 10 mld zł,
2. Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania preferencyjnego o wartości 7.5 mld zł,
3. Tarcza Kapitałowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania inwestycyjnego o wartości 7.5 mld zł.
Wnioski o finansowanie dla dużych firm można skłądać bezpośrednio na stronie www.pfr.pl/tarcza.
Szczegółowy opis programu zawiera Przewodnik dla mikro, małych i średnich firm, który jest załączony do maila.
Informacje na temat finansowania dla dużych firm znajdują się na stronie internetowej: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-duzych-firm.html.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programu Tarcza Finansowa przed złożeniem wniosku, w załączonym przewodniku.

PFR – Przewodnik – Tarcza Finansowa