Szanowni Przedsiębiorcy,

Wschodni Kongres Gospodarczy (WKG) to jedyna w kraju tak szeroka i tematycznie zróżnicowana, cykliczna debata publiczna o warunkach i szansach rozwojowych makroregionu. Wydarzenie to, gromadzące co roku grono prestiżowych gości ze świata polityki i biznesu, przyjmowane jest z uznaniem przez środowiska gospodarcze i samorządowe. Kongres zyskał szeroki przekaz medialny i stanowi trwały element cyklicznej debaty publicznej o perspektywach wschodnich regionów naszego kraju.                                                                                                                             

Przez te pięć lat Wschodni Kongres Gospodarczy stał się największą i najważniejszą debatą o tym, co jest najważniejsze dla Polski Wschodniej oraz o tym, co jest najważniejsze w relacjach UE z naszymi wschodnimi sąsiadami. W I Kongresie wzięło udział 600 osób, a w IV – 1500 plus 700 uczniów podczas spotkania Liderów Przyszłości. To pokazuje jak bardzo są potrzebne takie spotkania. 

Dla województwa podlaskiego to jest największe wydarzenie, promujące nasz region, ale też możliwość dyskusji o rozwoju Podlaskiego i Polski Wschodniej. W tym roku też będziemy dążyć do tego, by aktywnie w nim uczestniczyły województwa Polski Wschodniej oraz samorządy lokalne. Liczymy też na to, że będzie jeszcze więcej gości zza naszej wschodniej granicy. Od dwóch lat wpływ na formułę Kongresu mają przedsiębiorcy i to jest bardzo znaczące. Liczymy też na większy udział w tym roku polityków i strony rządowej.   

Tegorocznemu, szóstemu już Kongresowi, który odbędzie się w Białymstoku w dniach 25-26 września 2019 r., towarzyszy pojemne hasło „Tu spotyka się Zachód ze Wschodem”. Idea współpracy, wzajemnych inspiracji, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami ma się na wschodzie Europy i europejskiej Wspólnoty znakomicie.                                                                                           

Nowe czynniki kształtujące sytuację gospodarczą Polski i Europy, cenne, rozwojowe ambicje, nowe czynniki wzrostu, szanse i wyzwania, ale także problemy i bariery do pokonania – zdecydowanie będzie o czym dyskutować.         

Agenda szóstej edycji Wschodniego Kongresu Gospodarczego obejmuje jak co roku przekrojowe i aktualne spektrum tematów – od relacji między Unią Europejską a wschodem Europy, poprzez zagadnienia współpracy międzynarodowej, wspólnych europejskich inwestycji, aż po przemiany związane z cyfryzacją. Odnawialna energia i „zielony przemysł”, które stają się atrakcyjne ekonomicznie, nowy kształt funduszy unijnych, sytuacja na rynku pracy, miejsce Polski Wschodniej w globalnych łańcuchach logistycznych dopełniają  program dwudniowego Kongresu. Nie zabraknie problematyki rynku rolno-spożywczego, usług medycznych, sukcesji w firmach rodzinnych – tematów tak ważnych dla wschodniego makroregionu Polski.                                                                                                             

Ponad tysiąc gości z kręgu biznesu, polityki, samorządów i świata nauki, ważni i perspektywiczni partnerzy polskiej gospodarki co roku swoją obecnością w Białymstoku, czynią WKG najciekawszym tego typu wydarzeniem w Polsce Wschodniej. Po raz kolejny wybierzemy TOP Inwestycje Polski Wschodniej oraz TOP Pracodawców, promując wzorcowe przedsięwzięcia i standardy. Po raz kolejny wytypujemy wiodące start-upy Polski Wschodniej.                                                                 

Więcej informacji o VI WKG znajduje się na stronie http://www.wschodnikongres.eu/pl/