Szanowni Przedsiębiorcy,

Izba Przemysłowo-Gospodarcza w Suwałkach informuje, że Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach została wybrana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na Pośrednika Finansowego.
Zadaniem fundacji będzie udzielanie Pożyczek Płynnościowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego.
Nabór wniosków rozpocznie się w dniu 06.10.2020 o godzinie 9:00 poprzez złożenie wniosku za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie internetowej:   https://plynnosciowa.frp.pl.
Na stronie tej została umieszczona dokumentacja potrzebna do aplikowania o Pożyczkę Płynnościową POIR drogą e-mailową na adresy: biurootwii@frp.pl, biuro2otwii@frp.pl, biuro3otwii@frp.pl lub osobiste jej złożenie w formie papierowej, w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach przy ul. Tadeusza Kościuszki 62.
Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie: www.sme.frp.pl w zakładce Aktualności lub poprzez kontakt tel. na nr 605 418 691; 731 757 000 i 730 938 766.
W załączeniu pismo przewodnie i karta produktu pożyczki.

Pismo z dnia 29.09.2020

Karta Produktu Pożyczka Płynnościowa POIR