Szanowni Przedsiębiorcy,

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe w Białymstoku – Koordynator Wschodniego Klastra Budowlanego poszukuje ekspertów w zakresie technologicznym, biznesowym oraz merytorycznym do współpracy w ramach projektu „Gotowi do START-UP’u” w ramach konkursu 1 (1/2018) z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.5 Programy akceleracyjne.

Szczegóły dotyczące naboru w zapytaniu ofertowym Pobierz ZAPYTANIE OFERTOWE

lub na stronie:

http://www.budowlanyklaster.pl/gfx/wkbudowlany/userfiles/_public/_new_newsletter/konfa/zo_01_2.5_2018.pdf.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogłoszeniem i zachęcamy do udziału w naborze.