Szanowni Przedsiębiorcy,

W dniu 01.10.2020 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przy współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku zostało zainaugurowane nowe wydarzenie dla przedsiębiorców – „Seminaria Prawne dla Biznesu”.

Niniejsze spotkanie było okazją do otwarcia dyskusji dotyczącej potrzeby zmian w prawie polskim, które służyć będą polepszaniu pozycji przedsiębiorców, a w konsekwencji stałego rozwoju biznesu w Polsce.

Przedstawiono szereg postulatów dotyczących sposobu tworzenia prawa w ogólności, propozycji przedstawionych w ramach projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw. Zaprezentowano również dodatkowe obszary, które w ocenie uczestników seminarium mogłyby być przedmiotem działań ustawodawcy.

Jednym z uczestników spotkania był również Pan Bogdan Sadowski – Przewodniczący Rady Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach, który brał aktywny udział w przedmiotowej dyskusji. Jednym z postulatów podnoszonych przez Bogdana Sadowskiego i Witolda Karczewskiego – Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku było wycofanie się z propozycji Ministerstwa Finansów o zamiarze opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) spółki komandytowe.

Seminaria dla biznesu mają wymiar cykliczny i będą odbywały się raz na kwartał.

Idei seminariów przyświeca cel ukierunkowany na długofalową i wielowątkową współpracę w pełni odpowiadającą potrzebom przedsiębiorców. W ramach wydarzenia w cyklu półrocznym lub rocznym będzie wydawana publikacja pn. „Seminaria prawne dla biznesu”, zawierająca wyniki opracowane podczas poszczególnych spotkań. 

Dla zainteresowanych załączamy notatkę z przedmiotowego Seminarium.

Notatka-inauguracja-seminarium-prawne-UwB