Wsparcie

Oferta działań wspierających przedsiębiorców

Uścisk ręki dwóch mężczyzn

Relacje biznesowe

Pogłębianie i wzmacnianie więzi gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami oraz wymiana doświadczeń biznesowych

Zespół projektowy podczas pracy

Propagowanie działań informacyjnych i doradczych

W ramach struktury Izby utworzone zostały interdyscyplinarne zespoły wspierające rozwój istotnych obszarów działalności biznesowych

Promocja członków Izby

Podejmowanie działań mających na celu wspieranie promowania firm członkowskich oraz inicjatyw gospodarczych i społecznych

Myślisz o dołączeniu w poczet członków Izby?

Złóż wymagane dokumenty i skorzystaj z pakietu wsparcia