Zgodnie z § 17. ust. 1 Statutu Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach, Organami Izby są:

 1. Walne Zgromadzenie;
 2. Rada Izby;
 3. Prezydium Izby;
 4. Komisja Rewizyjna;
 5. Sąd Koleżeński.

Uchwałą Nr 12/6/2023 Walne Zgromadzenie Członków Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach z dnia 23.06.2023 r. wybrało Radę Izby na czteroletnią kadencję w składzie:

 1. Dariusz Bogdan,
 2.  Sylwia Ciszewska,
 3. Stefan Dojnikowski,
 4. Marta Kapusta,
 5. Andrzej Lewkowicz,
 6. Tadeusz Niedźwiecki,
 7. Henryk Owsiejew,
 8. Izabela Piasecka,
 9. Paweł Przełomski,
 10. Bogdan Sadowski,
 11. Tomasz Szyszko,
 12. Cezary Taraszkiewicz,

a Bogdana Sadowskiego na Przewodniczącego Rady izby.

Pierwsze Zebranie nowo wybranej Rady Izby dokonało wyboru Prezydium Izby w składzie:

 1. Bogdan Sadowski – Przewodniczący Rady Izby,
 2. Cezary Taraszkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Izby,
 3. Izabela Piasecka – Wiceprzewodnicząca Rady Izby,
 4. Tomasz Szyszko – Sekretarz Rady Izby.

 

Archiwa