TRANSPORT

AJR Artur Jakubowicz
ul. Suzina 12, 16-400 Suwałki
ajr.arturjakubowicz@gmail.com
Firma Transportowo – Usługowa Eko s.c. Zuzanna Andruczyk, Marek Andruczyk
ul. Słoneczna 12, 16-404 Jeleniewo
ftueko@poczta.onet.pl
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki
sekretariat@pgk.suwalki.pl
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o.
ul. M. Buczka 150A, 16-400 Suwałki
biuro@pgo.suwalki.pl
WALMAR-Drażba Sp. j.
ul. Wojska Polskiego 68, 16-400 Suwałki
suwalki@walmar.com.pl