Szanowni Przedsiębiorcy,

Izba Przemysłowo-Gospodarcza w Suwałkach uprzejmie informuje, że w województwie Podlaskim z inicjatywy Pana Andrzeja Soldaty – Prezesa Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości z siedzibą w Radomiu, powołana zostanie Podlaska Rada Przemysłu Przyszłości.
Inauguracja Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości odbędzie się w dniu 14 października 2020 roku w Białymstoku w Hotelu Branickim.
Przed Inauguracją zaplanowane jest Szkolenie z Szybkiej Ścieżki – Agrotech, w zakresie możliwości ubiegania się o dotację dla firm prowadzone przez wysokiej klasy eksperta NCBIR.
Pragnę jednocześnie podkreślić, iż powołanie Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości jest istotnym krokiem dla rozwoju województwa podlaskiego i ma na celu tworzenie mechanizmów współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces transformacji cyfrowej.
Podlaska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości składa się z wybitnych przedstawicieli nauki, biznesu i administracji i jako organ opiniodoradczy Fundacji będzie działać na rzecz budowania konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw w obszarze możliwości wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0.
Niezmiernie miło jest mi poinformować, że wśród Członków do nowo tworzonej Rady zostali wybrani reprezentatywni przedstawiciele przedsiębiorców suwalskich działających w instytucji i obszarze otoczenia biznesu tj. Bogdan Sadowski i Henryk Owsiejew.
Mając na uwadze rangę niniejszego wydarzenia, liczę na Państwa obecność.
Uwaga: mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników, liczba miejsc na wydarzenie została ograniczona. Proszę o niezwłoczną rejestrację poprzez link poniżej, ponieważ po wyczerpaniu limitu miejsc formularz rejestracyjny zostanie automatycznie zablokowany.
Link do rejestracji: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/wydarzenia/inauguracja-podlaskiej-regionalnej-rady-przemyslu-przyszlosci/.
W zał. agenda spotkania.       Inauguracja Podlaskiej Regionalnej Rady – agenda całodniowa 14.10.2020